ജീവിതം

ചില ജീവിതങ്ങൾ
അങ്ങനെയാണത്രെ
അവ സന്തോഷത്തിന്റെയും
ദുഖത്തിന്റെയ്യും
ഇടയിലുള്ള
ഒരു
ഉഉഞ്ഞാലാട്ടം മാത്രമാണ്

മനസ്സിൽ
വിരുന്നു വന്ന കൂട്ടം കൂടിയ
ദുഖത്തെ
മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിട്ടു വേണമായിരുന്നു
അവള്ക്കു
സന്തോഷത്തെ വരവേൽകുവാൻ
ഇത്തിരി ശബ്‍ദവും
ഒത്തിരി മോഹവും
അതിനുള്ള തയാറെടുപ്പായിരുന്നു.

അവർ എന്ത് മനസ്സിലാക്കിയോ ആവൊ
അവൾ നെടുവീർപ്പിട്ടു.

It’s time to go A to Z!

Goodness! it’s going to be April. A chill ran down my spine.

It takes a lot of discipline to be able to write every day on a topic starting with a letter from A to Z.

Every year I try, sometimes I give up towards the fag end. Some times I plod to reach the very end and feel elated for having completed a difficult feat.

It’s time for the annual Blogging challenge and I have been asking around for ideas.

Some suggestions have come my way.

Some have been challenging, some have been so daunting that I doubt my ability to live up to it.

Yet, try I will and if I fail at least it is not because I didn’t try!

Cheriya Lokam

ചെറിയ ലോകമാണ് എന്റേത് അവൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആരെയും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിക്കാറില്ല .

വന്നാലോ പോവാൻ പറയാറുമില്ല പിന്നെ പുതിയ കണക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ചങ്ങാതിമാർ എനിക്കില്ല .

ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ചെറിയ ഒരു കുടുംബം . വളരെ സ്നേഹത്തോടെയും അഭിമാനത്തോടെയും ആണ് ഞാൻ അത് പരിപാലിച്ചതു.
എന്നിട്ടോ
ആ പറഞ്ഞിട്ടെന്തു കാര്യം
സഖി ഒരു നീണ്ട നെടുവീർപ്പിട്ടു
ഒരു പക്ഷെ അത് കൊണ്ടായിരിക്കും
എത്ര മേൽ ചിന്തിച്ചാലും
ആരൊക്കെ പറഞ്ഞാലും
വീണ്ടും മനസ്സ് അലിയുന്നതു.

മെയ് ബി ഞാൻ ഒന്ന് തൊണ്ട അനക്കി
പിന്നെ എന്തിനാണ് നീ അവനോടു മാത്രം ഇത്ര മമത കാണിക്കുന്നത്
ഞാൻ ചോദിച്ചു
എന്ത് പറയാനാണ് ചേച്ചി
അവൾ തുടങ്ങി
കുട്ടി പ്രായത്തിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു മോഹമാണ്
ഇപ്പൊ മാറും
ഇപ്പൊ തീരും
എന്ന് വിചാരിച്ചു
പക്ഷെ പ്രായം കൂടുംതോറും
ഒട്ടും പ്രോത്സാഹനമില്ലാതിരുന്നിട്ടും
എനിക്ക് അവനോടുള്ള ഇഷ്ടം എന്നും കൂടിയിട്ടേ ഉള്ളു

നല്ല ഭ്രാന്തു തന്നെ
ഞാൻ ചിരിച്ചു
ഒന്നിന്നും കൊള്ളാത്ത രണ്ടു മനുഷ്യരെ ഓർത്തു നീ ഇങ്ങനെ… ഞാൻ മുഴുമിച്ചില്ല

കാര്യം സഖി എന്റെ പ്രിയ മിത്രമാണ്
കൊച്ചു നാളിൽ നിന്നുള്ള സൗഹൃദം
കൊച്ചു കൊച്ചു സ്വകാര്യങ്ങൾ
മനസഃശുദ്ധിയും കാര്യാ ഗൗരവവുമുള്ള കുട്ടി
എന്റെ പ്രിയ തോഴി

കഷ്ടമായി
നല്ലതെന്നു വിചാരിച്ചതെല്ലാം അവൾക്കെതിരെയായി
എങ്കിലും മിടുക്കി
പിടിച്ചു നിന്ന്
മക്കൾ രണ്ടാളും പഠിച്ചു മിടുക്കരായി
മൂത്ത കുട്ടി ജോലിക്കു പോകുന്നുണ്ട്‌
ഇളയ ആൾ പഠിക്കുന്നു
മൂന്നു പേരും സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ കഴിയുന്നു
പ്രായം ഒരു പരിമിതിയല്ലാ
വാക്കില്ല വക്കാണമില്ല

അപ്പോൾ അയാൾ
എവിടെ യാണ് അയാൾ
ഓ അത് പറയാതിരിക്കുകയാണ് ഭേദം
സന്യാസത്തിലാണ്
ഇന്നാ പിന്നെ നിനക്ക് വിവാഹ മോചനം ചെയ്തുടെ
എന്തിനാ ഒരു വിലങ്ങു
ആർക്കു വേണ്ടിട്ടാ ചേച്ചി, സഖി മെല്ലെ പറഞ്ഞു
നോക്കണം
ചെയ്യണം
ചെയ്യും
പിന്നെ
എഴുത്തും വായനയും ഇത്തിരി സോഷ്യൽ വർക്കും അതാണ് എന്റെ ലോകം

ഓരോ ജീവിതത്തിനും ഓരോ രീതിയുണ്ട്
ഓരോ കർമമുണ്ട്
ഇതാണ് എന്റേതെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു
ഇതിങ്ങനെ ഒക്കെ പൊക്കോട്ടെ
എല്ലാറ്റിനും ഒരു നല്ല നാളെ ഉണ്ടല്ലോ
അത് എനിക്കും ഉണ്ട്
വരും വരാതിരിക്കില്ല
ഞങ്ങൾ മെല്ലെ പുറത്തേക്കു നടന്നു

ഏട്ടൻ വിളിക്കുണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞു
ഞാൻ ചെന്നാലേ മുഉപ്പര് എന്തെകിലും കഴിക്കു
പോട്ടെ സഖി
വരാം ട്ടോ ഇടക്ക്. ശരി.

Who be thou?

Who be thou?

knocking at the door

forcing open

dusty rugged eyes shut for long

Who be thou ?

reaching out into the depths

fishing out moist pains past

erasing stains of aches and tears

Who be thou?

friend or benefactor

what brings you here to these rugged plains

deep set vales & slippery grounds

Who be thou?

fantasy, dream or apparition

what leads the heart to murmur

forehead to sweat.

A breeze breathed by

a smile shined in

a song sang itself

a rainbow rose out of nothing!

A Father’s Advice

‘Whatever you are’

said my father

‘whatever you will be’

said he

‘will be solely because

of things you enjoy doing

therefore’, said he gravely

‘it will bode you well

not to neglect these’

as I leaned closer

he murmured

‘Read, read more and more

write, write more and more

speak, often and in measured words

teach because you receive much in giving

read because you need to know more to speak less

write because you share and learn as you express yourself

speak because you need to know what you clearly don’t know

not the gadgets, nor the likes, nor the accolades, nor the brickbats

nor you yourself will sustain on your own

most importantly do, go out and do what you can whenever you can wherever you can!’

said my father before he returned to his morning newspaper.

The inimitable appeal of Lootera

There is some thing truly poetical about the Hindi film ‘Lootera’. Whether it is the ethereal beauty of Sonakshi Sinha as Pakhi or the appeal of a savvy scoundrel in the form of Varun Shrivastava essayed by Ranveer Singh, you will find yourself drawn again and again to the Hindi adaptation of the famous short story ‘The Last Leaf’ by O. Henry.

Set in an aristocratic mansion in the bye lanes of erst while Calcutta, the movie moves around the doting father and his adoration of his sick daughter, Pakhi.

The music, the setting, the subtle play of light, the transformation in the character of Pakhi, post the betrayal of Varun Shrivastava and the end, everything about this movie makes it a master piece in cinema.

https://www.youtube.com/watch?v=eJs_vW-TJAE

For the experience of great music, unbelievable singing, brilliant acting, great story line, ‘Lootera’ definitely is worth more than a watch.

Blessings bounteous

Blessings bounteous

are these

the man and the woman

who take pride

who work hard

who love so much

whose care in every action speaks

that your heart breaks

tears flow

gratitude fills

every pore of your soul

soaking every negative thought

every fear that might float in

what quirk of fate

left me on earth

and stole him him my beloved brother

I cannot say

born to these parents

we have both been lucky

this love brother, is mine and yours to share

I have not forgotten nor shall ever forget

yet, to be alive

to be breathing

to be spoken of with such love

such pride for almost nothing

really,what more could I ask for

what more could I ever want?

to be your cherished child is my only dream

to be your loved girl is my greatest achievement

humbled and strengthened

every time I speak to you

fortified every time I watch you

thank you for being there!

thank you dear universe

for your blessings bounteous!

This way please!

‘This way please’

I implored laughter

who, was reluctant to come

sit for a cup of coffee,a nod and a smile

‘when did you become so pricey?’

asked I still mendicant- like

hands folded in reverence

eyes prayerful, shoulders drooping

when he chose not to answer

I pulled him in,

wailing now,hands flaying

gurgling in rolls and rolls of good bellyful laughter

ears reddening and voice now cracking

‘I only wanted to be called’, he said

‘you could’ve told’, I countered

crumbling in piles of joyful shakes

spreading contagious vibes

we fell on the floor heaving loads and loads of fun-filled guffaws

the corridors crumbled and rumbled

and a voice said

‘what’s that noise?’

and we, laughter and I

shrieked loud unable to contain our many joys!

Dark Awaits

The dark awaits

solemn quiet

don’t hesitate

embrace the dark

trust what you cannot see

see with your heart

it knows. it knows.

reach out

sometimes you are reached back

otherwise silence

yet trust, trust the dark

stark be the truth

fierce the sounds

yet know that the dark speaks

speaks to you in low dull tones

murmuring wisdom from beyond

trust the dark

dark awaits. dark awaits

step ahead

step in line

slip out of line

but just step up

take it

for

dark teaches

more than the light

the harsh lessons strike

like hot coal

scalding burning

but listen to the dark

she speaks. she speaks.

often times her sounds are convoluted

still she brings to you the fruits of knowledge

of sweats of the past lives

of tear beads accumulated in pain

in slow cooking of agony

in the rise and fall of anxiety

so harken the dark

trust

life follows what is not

light follows the dark.

The Autograph Seeker- rather un-put-down-able a book!

I started reading again and the joy is long lasting, I mean the reading of a book stays with you like the fragrance of a favorite perfume or like Wordsworth so famously said in his poem, ‘The Daffodils’, ‘For oft when on my couch I lie, in solemn or in pensive mood, they dance upon my inward eye, a host of golden daffodils’.

I had listened to a speech by Toastmaster Tony V. Francis and had thought of him as being witty. As a fellow Keralite, I did strike up a conversation with him at the IIMB Toastmasters Meet. But that was sometime ago.
When I heard about his book hitting the market I was curious but since lethargy is or was my prime state of mind at that time, I did not think of reading it. When I chanced upon the book in the college library I picked it up, remembering the author and my accidental running into him at a TM session. 
As I first took the book in my hand and browsed through, I wondered what was the purpose of all those autographs?Wasn’t it frivolous? As I started reading though, I was hooked. I was seriously in awe of the narrator as he took me through the formative years of his protagonist, his meeting with Vinny and the whole connection of St. Xaviers with the family of  Vinny.

The Addy who played the dark moor, Othello on stage, the native, the nigger and his love for the lead lady, Alice, with her pale skin and tragic life gives the school boy romance of Tony an unexpected twist.The tragic end to the life of the actress Esther Leach, Alice’s mother, the accidental killing of Alice’s step brother add layers of interesting love, action, drama and emotions to the story.

Considering what happens in the end, it makes sense that the ‘sunnys’ believed in the rumor of the ghosted green room beneath their stage!

I liked the idea of the camera sort of panning into the Alice and her son, viewing St.Xaviers, the renovated version of the elite theater of Calcutta, San Souci of Park Street, Purono Kolkatta as the Google tells me.

I liked the flipping back and forth into time. I thought the writer was already imagining a film being made of his book.His cinematic movement of the time frame cannot be accidental.

I fell in love with Vinny, the fierce independent mute girl who falls for a talkative, adventurous chap. I liked the way each of Tony’s friends have been built albeit the fact that they are all ‘sunnys’ in the book, with characteristics and qualities, that could make this novel, if made into a film, a sort of a prequel to ‘The Three Idiots’. A lot of detailing has gone into each character and since the time I read ‘The Masters’ or later the ‘Harry Potter’ when was school life so beautifully built into a story, I wonder! I would recommend reading The Autograph Seeker for a curious mixture of love, revenge, a tinge of history and a whole lot of innocence!

https://www.theautographseeker.com/

https://www.facebook.com/tonyvfrancisnow/